نمایش 1 - 3 از 3
یک کارشناس مسائل سیاسی: یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: مؤثرین شیوه مقابله با سلطه آمریکایی‌ها و غرب توجه به جوان و نیروی جوانی است و مسؤولان باید در عرصه‌های مختلف عملی، انرژی و ایده‌های بزرگ را از جوانان بگیرند.
10/20/1397 - 15:13
یک کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد یک کارشناس مسائل گفت: از موضوعاتی که دشمن بعضاً دنبال می‌کند این است که با تبلیغات جوانان را فریب دهد و از احساسات پاک آنها سؤاستفاده کند و حرکاتی را علیه نظام به راه بیندازند که البته این امر در فضای مجازی به صورت پررنگ رخ می‌دهد.
10/11/1397 - 08:21
کارشناس مسائل بین‌الملل: کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه تنها اهرمی که آمریکایی‌ها دردنیا فعال کرده‌اند، اهرم نظامی‌گری است، گفت:سیستم سرمایه‌داری آمریکا به بن‌بست رسیده و مراودات اقتصادی و روابط با آمریکا کاهش یافته است.
08/22/1397 - 11:21
اشتراک در قنادباشی