نمایش 1 - 1 از 1
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قدرت‌های ظالم در موضع قدرت هرگز حاضر به مذاکره و مصالحه نیستند؛ در زمره 10 کشور اول صنایع نظامی هستیم و کسب این توفیقات به سبب روحیه جهاد و شهادت است.
07/19/1397 - 11:35
اشتراک در قالیباف ، «بیست و پنجمین مجمع فرماندهان و مسئولین پیشکسوت جهاد و شهادت استان همدان» ، فرهنگ ایثار و شهادت