نمایش 1 - 1 از 1
مسئول پژوهش و برنامه‌ریزی درسی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‎ای استان همدان: مسئول پژوهش و برنامه‌ریزی درسی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‎ای استان همدان گفت: امسال 15 پیشنهاد آموزشی به منظور تدوین و بازنگری استانداردهاي آموزشی در 6 گروه درسی شده است.
07/19/1397 - 13:22
اشتراک در فنی و حرفه ای ، همدان ، ولایی ، پیشنهاد آموزشی ، تدوین و بازنگری استانداردهاي آموزشی