نمایش 1 - 2 از 2
حکایت سنگ بی تدبیری مسئولان و پای لنگ معیشت مردم نانوای محله ما مرد زحمتکشی است اما این روزها حال و روز خوشی ندارد میگویند سنگ بی تدبیری مسئولان پای معیشتش را لنگ کرده است.
10/16/1396 - 08:02
میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، اگر این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس واصل شده باشد، بررسی می شود.
11/14/1395 - 09:26
اشتراک در فساد مالی