نمایش 1 - 2 از 2
از کارآفرینی تا حمايت «عليرضا زجاجی» کارآفرین جوان در عرصه صنعت مواد غذایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است كه با راه‌اندازی فروشگاه «آفتابگردان» از توليدات و برند همدان حمايت می‌كند، ضمن اينكه حمايت از زنان سرپرست خانوار تا همكاری با مراكز خيريه از طريق اين فروشگاه را نيز جزو اولويت‌های خود می‌داند.
10/02/1397 - 10:09
از کارآفرینی تا حمايت اكز خيريه از طريق اين فروشگاه را نيز جزو اولويت‌های خود می‌داند.
10/02/1397 - 10:06
اشتراک در فروشگاه آفتابگردان