نمایش 1 - 2 از 2
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم با اشاره به عملکرد خنثی و ضعیف فراکسیون امید در مجلس دهم گفت:عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم به حدی نبود که بتواند وزنه و اعتباری برای این مجموعه کسب کند.
09/14/1396 - 08:15
آنچه كه عيان است ناكارآمدي شخص آخوندي در مديريت و سياست گذاري هاي وزارتخانه متبوعش است كه براي افكارعمومي كاملا روشن و مسجل شده و نتيجه اين جلسه نيز - هر چه كه مي بود - هيچ تاثيري بر اين مهم نمي گذاشت و شايد مجلسي ها يكي از كم اثرترين تصميمات خود را امروز گرفتند
12/02/1395 - 08:37
اشتراک در فراکسیون امید