نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل استاندارد استان همدان مدیرکل استاندارد همدان با اشاره به صدور ۷۶ پروانه استاندارد در سال ۹۵ گفت: ۸۴۵ فرآورده تولیدی در استان همدان دارای پروانه استاندارد است.
10/20/1395 - 17:34
اشتراک در فرآورده های تولیدی