نمایش 1 - 1 از 1
«امام حسن (ع)» احسان نرگسی‌ضاپور شاعر آئینی و مذهبی همدان، غزل «امام حسن (ع)» را همزمان با 28 صفر به ساحت کریم اهل بیت (ع) تقدیم کرد.
08/16/1397 - 10:00
اشتراک در غزل «امام حسن (ع)» ، نرگسی‌رضاپور ، شاعر آئینی و مذهبی ، 28 صفر