نمایش 1 - 2 از 2
ویدئوی کوتاه «عظمت ایران» شامل تصاویر کمتر دیده شده از اجتماع بزرگ صدهزار نفره بسیجیان در ورزشگاه آزادی منتشر شد.
07/18/1397 - 13:41
اشتراک در عظمت ایران