نمایش 1 - 2 از 2
هر ساله عشایراستان همدان متشکل از ایلات ترک، ترکاشوند، حسنوند و جمهور بوده که با بیش از 3000خانوار و بیش از 13هزار نفر از ابتدای اردیبهشت ماه وارد مرزهای استان همدان شده و برخی در دامنه های بسیارزیبای الوند ساکن می شوند.
04/21/1397 - 12:04
مدیرکل امور عشایری استان همدان: مدیرکل امور عشایری استان همدان با بيان اینکه عشایر استان 9 درصد از مراتع استان را در اختیار دارند‏، گفت: کمبود مرتع یکی از مشکلات عمده عشایر استان است.
04/08/1396 - 17:22
اشتراک در عشایر همدان