نمایش 1 - 3 از 3
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت: بازنگری در طرح آمایش سرزمینی بر اساس تغییرات جمعیتی آغاز شده‌است.
01/27/1397 - 07:19
رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان گفت: همدان در سال 96 باید 602 میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب کرده و به خزانه کشور واریز کند.
03/26/1396 - 08:54
رئیس برنامه و بودجه استان همدان: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با بیان اینکه همدان بیش از ۱۳۹۰ میلیون تن ذخیره مواد معدنی مقام پنجم در کشور را دارد گفت: ولی سعم استان در ارزش افزوده حوزه معادن بسیار پایین است.
03/04/1396 - 20:49
اشتراک در صیدایی