نمایش 1 - 2 از 2
در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی شهرستان بهار مطرح شد: رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان بهار در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی شهرستان که صبح امروز در فرمانداری بهار برگزار شد، میزان صادرات غیر نفتی شهرستان در 7 ماه اول امسال را 13.1 میلیون دلار بیان کرد.
10/21/1396 - 13:08
استاندار همدان؛ استاندار همدان صبح امروز در جلسه صادرات غير نفتی بيان داشت: عدم وجود صنایع تبدیلی مشکل اصلی صادرات محصولات کشاورزی استان همدان است با ایجاد صنایع تبدیلی می توانیم در دنیا خود را نشان دهیم.
12/11/1395 - 13:27
اشتراک در صادرات غیر نفتی