نمایش 1 - 1 از 1
نایب رئیس شورای شهر همدان: نایب رئیس شورای شهر همدان گفت: بر اساس بررسی‌های شش‌ دوزادهم تفریغ بودجه امسال، درآمد شهرداری منطقه 3 همدان به 22 درصد رسیده است که قابل قبول نیست؛ سال گذشته درآمد در این منطقه 95 درصد بوده است.
08/15/1397 - 11:36
اشتراک در شورای شهر ، بادامی‌نجات ، تفریغ بودجه ، شهرداری منطقه 3 ، درآمد