نمایش 1 - 2 از 2
گزارش تصویری گروه جهادی شهید مطهری متشکل از پاسداران و بسیجیان حوزه مقاومت شهید بهادربیگی عملیات ساخت ساختمان پایگاه بسیج روستای جین طراقیه را به اتمام رساند.
04/18/1396 - 10:20
نافع به بهانه روز جمهوری اسلامی بررسی می کند؛ نظام جمهوری اسلامی به عنوان مدلی جدید از حکومتداری و شیوه ای نوین برای اداره جامعه در عصر جدید و دوران پس از رنسانس شباهتی با هیچ کدام از مدلهای حکومتی در اصل خود ندارد.
01/12/1396 - 13:09
اشتراک در شهید مطهری