اشتراک در شهید «محمد جواهری» ، روستای انصارالامام ، خاکسپاری