نمایش 1 - 1 از 1
شهردار همدان: شهردار همدان گفت: کمیته ترویج فرهنگ جهاد و شهادت با هدف استفاده از نظرات پیشکسوتان جهاد و شهادت در راستای ارتقای فضای فرهنگی شهر راه‌اندازی شده است.
07/19/1397 - 11:45
اشتراک در شهرداری ، صوفی ، فرهنگ ایثار و شهادت ، کمیته ترویج فرهنگ جهاد و شهادت