نمایش 1 - 1 از 1
رئیس جمهور آمریکا با امضای معافیت‌های تحریمی برای ایران، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را تمدید کرد.
10/23/1396 - 07:48
اشتراک در شرایط چهارگانه