نمایش 1 - 1 از 1
مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: قیمت نان با توجه به مجوز قانونی که دولت به استان داده، پس از 4 سال افزایش جزئی داشته است.
08/15/1397 - 18:32
اشتراک در شجاعی ، نان دولتی گران شد ، همدان ، افزایش جزئی