نمایش 1 - 3 از 3
مدیریت مصرف راهکار گذر از بحران بی‌آبی؛ درحالی طی سال آبی جاری ۱۱۶میلی‌متر بارش درهمدان ثبت‌شده و ۶۰ درصد حجم سداکباتان خالی است که طی سال آبی گذشته متوسط بارندگی دراین مدت۲۱۱میلی‌متر بوده واکنون بحران بی‌آبی قدعلم کرده است.
10/21/1395 - 12:12
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان حجم سدهای استان همدان را ۶۸ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: مشکلی در تامین آب شرب استان همدان وجود ندارد ولی رعایت الگوی مصرف باید در اولویت قرار گیرد.
10/11/1395 - 08:21
تصاویری زیبا از سر ریز شدن سد اکباتان بارش های امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و متوسط بلند مدت نزدیک به 45 درصد افزایش داشته و ذخیره مخزن سد اکباتان همدان به ۳۴ میلیون متر مکعب رسید.
02/13/1395 - 08:34
اشتراک در سد اکباتان