نمایش 1 - 3 از 3
مدیر منطقه یک شهرداری همدان: مدیر منطقه یک شهرداری همدان از اتمام کاوشها در میدان امام و طراحی سایت موزه ای به منظور نمایش آثار کشف شده، در هسته مرکزی شهر خبر داد.
10/22/1396 - 09:24
در گفتگو با یک کارشناس امور شهری مطرح شد: موضوع تغییراتی که این روزها در میدان مرکزی شهر همدان به وقوع می پیوندد نقل محافل کارشناسی و مردمی شده است و موضوع از جایی داغتر و مردمی تر شد که کشف اشیای تاریخی در این محل به شبهه وجود مکان و اثری صاحب قدمت در این محدوده دامن زد.
09/12/1396 - 10:15
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت:با توجه به بررسی هایانجام شده ایجاد سایت موزه در میدان تاریخی امام، محتمل است.
09/11/1396 - 17:49
اشتراک در سایت موزه