نمایش 1 - 2 از 2
مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی همدان بخش اول گفت و گوی نافع با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در خصوص برخی انحرافات در عزاداری ها: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان اظهار داشت: در عزاداری هاامروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد این هستیم که در تحلیل های جبهه باطل انقلاب اسلامی را اگر تشبیه به جسمی میکنند قلب این جسم را فرهنگ عاشورا می دانند و مغز آن را مهدویت میخوانند .
07/09/1396 - 10:57
مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی همدان خبر داد مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی استان همدان گفت: در حال حاضر در استان همدان 46 موسسه در قالب 180 خانه قرآنی فعال است.
10/20/1395 - 17:29
اشتراک در سازمان تبلیغات همدان