نمایش 1 - 1 از 1
فرصت طلبان می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند اما... اگرچه تجمعات یاد شده در آستانه سالروز 9 دی کلید خورده است و به یققین مردم بصیرایران نخواهند گذاشت فرصت طلبان و صحنه گردانان داخلی و خارجی توطئه های از پیش تعیین شده ی خود را عملیاتی کنند اما این به این معنا نیست که دولتمردان می توانند از زیر بار پاسخگویی به ملت ایران شانه خالی کنند.
10/10/1396 - 08:11
اشتراک در ساختارشکنان