نمایش 1 - 1 از 1
اشتغال زایی برای اهالی روستا به همت یک زوج جوان یک زوج روستایی با سعی و تلاش خود توانسته اند نه تنها برای خود شغل ایجاد کنند که تعدادی از اهالی روستا را نیز در داشتن شغل مناسب یاری دهند.
10/20/1395 - 13:43
اشتراک در زوج روستایی