نمایش 1 - 1 از 1
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: یک نماینده مجلس اظهارداشت: در همدان تعدادی در بازداشت هستند اما آن افرادی که باید آزاد می شدند و در این حرکت ها نقش خاصی نداشتند و در تخریب و شعارهای ساختارشکن مداخله نکردند، آزاد شدند.
10/21/1396 - 18:27
اشتراک در رفع فیلتر تلگرام بازداشتی های استان همدان