نمایش 1 - 1 از 1
عضو هیات مدیره اتحادیه املاک همدان مطرح کرد: عضو هیات مدیره اتحادیه املاک همدان با بیان اینکه شاهد رشد معاملات به لحاظ حجمی در همدان بوده ایم افزود: در خصوص قیمت هم شاهد رشد 8/4 درصدی در معاملات خرید و فروش ظرف دو ماهه گذشته بوده ایم.
10/21/1396 - 09:48
اشتراک در رشد قیمت