نمایش 1 - 1 از 1
جمعی از نمایندگان مجلس خواستار شدند؛ نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان‌ مجلس در تذکری کتبی خواستار عزل رئیس کل بانک‌ مرکزی از رئیس جمهور شدند.
01/27/1397 - 15:06
اشتراک در رئیس کل بانک مرکزی