نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با اشاره به اینکهایران بیش از یک درصد کل تجارت خارجی اوکرین را به خود اختصاص داده است،گفت: 600 میلیون دلار حجم تجارت ایران و اوکراین در سالی که گذشت بود.
03/24/1397 - 12:29
اشتراک در رئیس اتاق بازرگانی