نمایش 1 - 2 از 2
گزارش تصویری از حضور پرشور مردم در شعبه های رأی گیری مردم همدان با حضوری پرشور از همان ساعات ابتدایی آغاز رأی گیری برای انداختن رأی خود پای صندوق های رأی آمدند.
02/29/1396 - 12:01
استاندار همدان: استاندار همدان محمد ناصر نیکبخت اظهار داشت: در همدان شاهد مشارکت حداکثری مردم هستیم و مردم با قدرت هر چه بیشتر از اول وقت تلاش دارند حماسه ای ایجاد کنند و این جای خوشحالی دارند.
02/29/1396 - 11:08
اشتراک در رأی گیری