نمایش 1 - 2 از 2
بیانیه دفتر راهبردی سپاه ناحیه کبودراهنگ: دفتر راهبردی سپاه ناحیه کبودراهنگ ضمن محکومیت رژیم صهیونیستی اسرائیل در قتل عام مردم بی دفاع فلسطین و روز جهانی قدس بیانه ای صادر کرد.
04/01/1396 - 10:48
بیانیه دفتر راهبردی سپاه ناحیه کبودراهنگ دفتر راهبردی سپاه ناحیه کبودراهنگ ضمن محکومیت رژیم صهیونیستی اسرائیل در قتل عام مردم بی دفاع فلسطین و روز جهانی قدس بیانه ای صادر کرد.
04/01/1396 - 08:26
اشتراک در دفتر راهبردی سپاه