نمایش 1 - 1 از 1
درخطبه های نمازجمعه استان همدان مطرح شد؛ ائمه جمعه استان همدان درخطبه های نمازجمعه این هفته؛ به عظمت، شکوه ، تمدن ساز بودن و اهمیت پیاده روی اربعین، درمتجلی شدن اسلام درجهان اشاره کردند.
08/19/1396 - 14:09
اشتراک در خطبه های نماز جمعه