نمایش 1 - 1 از 1
حمید حسام از دیدار خصوصی اش با رهبری می گوید رزمنده دفاع مقدس و نویسنده همدانی گفت: در این جلسه من 7-8 دقیقه ای با حضرت آقا صحبت کردم، در بین صحبتم عرض کردم که بیست سال است در این فضا قلم میزنم و مزد بیست ساله خود را امروز گرفتم.
10/18/1395 - 04:19
اشتراک در حمید حسام،وقتی مهتاب گم شد،دیدار رهبری،سردار حسام