نمایش 1 - 1 از 1
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان: نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب به مرحله خودسازی اشاره شده است گفت: کسی که این مرحله را طی کند می‌تواند به جامعه‌سازی و تمدن‌سازی برسد.
12/23/1397 - 16:18
اشتراک در حاج‌علی اکبری