نمایش 1 - 2 از 2
نماینده مردم اسدآباد در مجلس : نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: در زمان آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت هم احداث تونل یکی از مطالبات مردم بود و به‌عنوان مصوبه در استان به تصویب رسید که متأسفانه سال پایانی کار بنده بود و دیگر پیگیری نشد.
09/16/1397 - 13:10
نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث تونل در گردنه اسدآباد یک مطالبه ملی و غرب کشور است که در دیداری با وزیرراه این مساله را مطرح خواهیم نمود.
09/12/1397 - 12:54
اشتراک در تونل