نمایش 1 - 1 از 1
در حالی که مردم نهاوند همچون دیگر مردم ولایت مدار کشور در مراسم سالروز حماسه 9 دی حاضر شدند تا بیزاری خود را نسبت به فتنه و فتنه گران اعلام نمایند، فرماندار نهاوند با بیان سخنانی، مردم را به سردادن شعارهای "مرگ بر فتنه گر" و "مرگ بر منافق" واداشت.
10/10/1396 - 10:10
اشتراک در تفسیر قرآن