نمایش 1 - 2 از 2
در دوسالگی برجام: یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه اصل بحث برجام برداشتن تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ایران بود، گفت: امروز باید تأسف خورد که بعد از دوسال برجام عملا دستاورد ملموسی نداشت و حتی امضاکنندگان آن به این مهم اذعان دارند.
04/25/1396 - 23:22
در دنياي امروز مي توان ادعا کرد دستيابي به پيشرفت مستلزم بهره مندي از عقلانيت، مشارکت عمومي و ترويج روحيه کار گروهي است.
12/16/1394 - 15:21
اشتراک در تعامل