نمایش 1 - 1 از 1
فردا پس از اقامه نماز جمعه نمازگزاران همدان فردا بعد از نماز جمعه تظاهرات ضد آمریکایی ـ صهیونیستی برگزار مي‌كنند.
09/16/1396 - 16:08
اشتراک در تظاهراتضد آمریکایی