نمایش 1 - 1 از 1
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی: نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب CFT یعنی همه تعهدات را در نظر گرفته و باید مفاد آن را اجرا کنیم، گفت: همه مردم بدانند که از این تنور هیچ آب‌ و نانی برای ما گرم نخواهد شد.
07/15/1397 - 13:07
اشتراک در تصویب CFT ، آزادی‌خواه ، مجلس ، مردم بدانند از این تنور هیچ آب‌ و نانی برای ما گرم نخواهد شد