نمایش 1 - 1 از 1
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان و عضو شورای مرکزی قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان گفت:افرادی که به بهانه سهمیه ها به خانواده معظم شهدا ، ایثارگران ورزمندگان بی احترامی می کنند بایستی پاسخگوی اعمال خودباشند
03/23/1397 - 12:39
اشتراک در بی احترامی به خانواده شهدا