نمایش 1 - 3 از 3
گام نهایی آزادی کامل موصل برداشته شد فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که بخش قدیمی شهر موصل، تحت کنترل نیروهای عراقی درآمد و تنها چند متر (بلوار ساحلی) باقی مانده تا موصل کاملا آزاد شود.
04/17/1396 - 16:06
دبیر اندیشکده روابط بین‌الملل بسیج جهان اسلام: دبیر اندیشکده روابط بین‌الملل بسیج جهان اسلام با بيان اينكه سیستم آمریکا، ترامپ را مهار خواهد کرد، گفت: ترامپ نمي‌تواند از خود استراتژی داشته باشد.
12/08/1395 - 01:32
عراقچی: رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با تاکید بر اینکه از دید ما تمدید قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکا است، گفت: این نقض باید به نحو موثری جبران شود.
10/21/1395 - 15:05
اشتراک در بین الملل