نمایش 1 - 2 از 2
دبیر اندیشکده روابط بین‌الملل بسیج جهان اسلام: دبیر اندیشکده روابط بین‌الملل بسیج جهان اسلام با بيان اينكه سیستم آمریکا، ترامپ را مهار خواهد کرد، گفت: ترامپ نمي‌تواند از خود استراتژی داشته باشد.
12/08/1395 - 01:32
عراقچی: رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با تاکید بر اینکه از دید ما تمدید قانون آیسا نقض تعهدات برجامی آمریکا است، گفت: این نقض باید به نحو موثری جبران شود.
10/21/1395 - 15:05
اشتراک در بین الملل