نمایش 1 - 1 از 1
در پیچ و خم وعده های مسئولان؛ سال های سال است که تویسرکانی ها با کمبودهای بسیار به ویژه در حوزه بهداشت و درمان دست و پنجه نرم می کنند، اما سوال این روزهای مردم این است که پروژه ای که 9 سال 75درصد پیشرفت داشته، طبق وعده مسئولان 67 روز دیگر به بهره برداری می رسد؟!
10/22/1396 - 15:42
اشتراک در بیمارستان قائم