نمایش 1 - 2 از 2
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر‌واگیر مرکز بهداشت استان همدان: رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر‌واگیر مرکز بهداشت استان همدان گفت: تاکنون حدود 10 هزار بیمار دیابتی روستایی تحت مراقبت قرار گرفته اندو باطرح نوین سلامت، غربالگری در جمعیت شهری هم امکان پذیر شده است.
10/02/1396 - 13:36
معاون مدیر برنامه‌ریزی و بودجه دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بخش سوانح و سوختگی بیمارستان بعثت همدان با ظرفیت ۵۰ تخت همزمان با هفته سلامت سال آینده افتتاح می‌شود.
10/20/1395 - 15:20
اشتراک در بیمارستان بعثت