نمایش 1 - 1 از 1
بادامی اعلام کرد: رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهرضمن رد سیاسی بودن انتخاب بلواری به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی،گفت: هر 11 نفراعضای شورای اسلامی شهر در دور پنجم به این پیشنهاد رای موافق دادند و این اقدام هرگز جنبه سیاسی ندارد.
10/20/1396 - 07:56
اشتراک در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی