نمایش 1 - 1 از 1
هر خیری جای خودش را دارد با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین و برپایی موکب‌های حسینی در کشور دوست و همسایه عراق، دشمن با ترویج کمک به نیازمندان به جای نذر امام حسین (ع) به دنبال کمرنگ کردن اعتقادات مردمی است.
07/05/1397 - 11:48
اشتراک در برپایی موکب در عراق ، کمک‌های مردمی ، دشمن به دنبال کمرنگ کردن اعتقادات دینی ، کمک به نیازمندان