نمایش 1 - 1 از 1
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان گفت: بازنگری در طرح آمایش سرزمینی بر اساس تغییرات جمعیتی آغاز شده‌است.
01/27/1397 - 07:19
اشتراک در بازنگری