نمایش 1 - 2 از 2
امروزه سکونت‌گاهای غیر رسمی و مناطق حاشیه‌ای شهرها بیش از هر نقطه‌ی دیگر در معرض و تهدید آسیب‌های اجتماعی می باشند.
03/22/1397 - 04:43
مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان: مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از اجرای برنامه ملی بازآفرینی در محلات ناکارامد خبر داد و گفت: اجرای این برنامه ملی به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس در 9 استان کشور از جمله همدان شروع می شود
11/19/1396 - 10:04
اشتراک در بازآفرینی