نمایش 1 - 1 از 1
گفت و گوی اختصاصی نافع با پیشکسوت عرصه قلم/ فعال رسانه ای استان همدان اظهار کرد: رسانه های خادم و گروه هایی که قلم به مزد بیگانگان و بدخواهان داخلی و خارجی نیستند همه باید به میزان توان و وسع خود در جهت انسجام و وحدت ملی با لحاظ ارزشهای دینی قدم بردارند؛ نمی توانیم بگوییم که بیایید همه وحدت داشته باشیم ولی محور وحدت و مولفه های آن معلوم نباشد.
04/14/1396 - 08:05
اشتراک در اهمیت قلم در اسلام