نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خبر داد مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از کشف انبار احتکار برنج به میزان 28.5 تن در یکی از روستاهای فامنین و جریمه میلیاردی محتکرکننده خبر داد.
07/19/1397 - 10:23
اشتراک در انبار احتکار برنج ، همدان ، حسن‌پور ، جریمه میلیاردی