نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت اختصاصی نافع شاید عمده ترین کاری که امام حسن عسکری علیه السلام در این 6 سال امامت انجام دادند؛ علاوه بر توسعه شبکه وکالت و توصیه اطرافیان به مسئله تقیه و حفظ شیعه، مسئله معرفی امام دوازدهم حضرت بقیة الله الاعظم بوده است.
10/18/1395 - 07:54
اشتراک در امام حسن،امام عسگری،آیت الله شعبانی