نمایش 1 - 1 از 1
معاون خدمات شهری شهرداری همدان مطرح كرد معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: 150 نقطه در سطح شهر برای نصب المان نوروزی جانمایی شده و در 20 نقطه دیگر تابلوی شهدا نصب خواهد شد.
12/26/1397 - 07:07
اشتراک در المان نوروزی