نمایش 1 - 1 از 1
در استان همدان صورت گرفت: مدیر حوزه الزهرا استان همدان با ابراز تأسف گفت: خانم وجیهه اسماعیلی در اثر عارضه بیماری بعد از یک هفته بستری شدن در بیمارستان دار فانی را وداع گفت و امروز صبح به خاک سپرده شد.
10/21/1395 - 14:13
اشتراک در افشین زاد